In books lies the soul of the whole Past Time: the articulate audible voice of the Past, when the body and material substance of it has altogether vanished like a dream.

Thomas Carlyle

 
 
 
 
Mùa Bão Lũ
Tập thơ Nguyễn Phan Quế Mai: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mùa bão lũ
Cha chống lại căn nhà
Gió tốc liêu xiêu
Mẹ xốc lại đôi quang gánh
Quằn nặng nỗi lo
Con thu mình co ro
Giấc mơ sũng ướt
 
Mùa bão lũ
Nhòa ranh giới giữa trời và nước
Bà run run ôm kỷ vật
Nếu lụt, biết cất chỗ mô?
Ông đau đáu dõi chân trời xa
Con trai mình vẫn ở trên tàu đánh cá
 
Mùa bão lũ
Em đi học đôi chân trượt ngã
Sách vở uớt nhòe nước mắt nước mưa
Cô gầy hơn trong tiếng giảng bài trưa
Tiếng giảng bài
Cố át tiếng cuồng phong trời đất
 
Mùa bão lũ
Thuyền như lá
Mạng nguời là cỏ
Nhà cửa là rơm
Miếng cơm
Trộn với bùn và nuớc
 
Mùa bão lũ
Chúng ta, chúng ta có thể làm gì được
Ngoài việc gửi vài trăm ngàn đồng hỗ trợ nạn nhân?
Ngoài việc cảm thấy đắng miệng trong những bữa cơm
Khi xem chương trình thời sự?
 
18/8/07