When you're young, you want to do everything together, when you're older you want to go everywhere together, and when you've been everywhere and done everything all that matters is that you're together.

Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Một Ngày
Tập thơ Bình Nguyên Trang: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một ngày khoác túi lên vai
Thấy cần đi
Thấy nhớ ai
Đắng lòng
Nỗi niềm
Treo giữa thinh không
Mùa thu đứng ở bên sông
Thật hiền
Tôi
Như là một người điên
Phải đi cho tới
Những miền rất xa
Cô đơn
Ngay giữa ngôi nhà
Ngay giữa ngàn hoa chúc mừng
Cần đi
Tìm một người dưng
Giữa mùa thu
Mắt nửa chừng
Mắt ơi
 
Cần đi
Để nói một lời
Đừng nuôi cô độc
Một đời
Trong nhau.