We don’t believe in rheumatism and true love until after the first attack.

Marie E. Eschenbach

 
 
 
 
Một Hôm Thấy Nắng Vàng Như Là Ngày Xưa
Tác giả: Đỗ Trung Quân
Tập thơ Đỗ Trung Quân: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Một hôm thấy nắng vàng ngoài hiên
Nắng như là năm cũ
Một hôm thấy nắng vàng vừa lên
Vui buồn không biết nữa
Chỉ là nắng vàng thôi mà
Chỉ là em đùa thôi mà
Mà nắng vàng ơi, sao đùa tình tôi
Sao đùa một hơi
Sao đùa tí thôi
Mà mười năm chẵn
Tôi như trái thông hiu quạnh
Lăn bất tỉnh phía chân đồi
 
Một hôm thấy nắng vàng quen quá
Quen như là ngày xưa
Sao em đùa dai thế?
Để hồn tôi cửa mục gió lùa
Một hôm thấy nắng vàng đâu đó
Một hôm thấy nắng trải dọc ven đường
Ồ, chỉ là dã quỳ một ngày thu hết nắng
Lộng lẫy vì nhớ thương
 
Một hôm thấy mình chán quá
Đứng vô duyên bên đường.