An ordinary man can... surround himself with two thousand books... and thenceforward have at least one place in the world in which it is possible to be happy.

Augustine Birrell

 
 
 
 
Một Dòng Sông
Tác giả: Bạch Loan
Tập thơ Bạch Loan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ðời viễn khách quê nhà chưa trở lại
Ngẩng nhìn lên trời rộng vẫn mênh mông
Từng áng mây xa nhà chưa trở lại
Em đâu rồi, có nhớ một dòng sông?
Dòng sông bạc một lần ta lỡ hẹn
Nên ngậm ngùi con nước mãi lang thang
Chòm mây trắng bên trời trôi bẽn lẽn
Và phố xưa hoang phế đến điêu tàn!
Này em hỡi có khi nào nhớ lại
Một chiều xưa bên dòng nước xôn xao
Ðôi mắt ấy âm thầm vương ngấn lệ
Tàu đi rồi chưa kịp nói gì nhau
Lời hẹn ước đã đi vào dĩ vãng
Ðể cơn sầu thiên cổ mãi vương mang
Thời tuổi mộng dần đi vào quên lảng
Dòng sông xưa bến cũ đã hoang tàn