Love is the only way to grasp another human being in the innermost core of his personality.

Viktor E. Frankl

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Mộng Trăng
Tác giả: Bac Tu
Tập thơ Bac Tu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đêm lóng lánh sao khuya quyến rũ
Trời trong xanh mây ngủ trốn sao
Ôm đàn nắn phín trông cao
Ngó nơi xa thẳm lối vào thiên cung
Như lay động gió rung cành lá
Xào xạc nghe nai thả bước êm
Nhạc cung trầm bổng tơ mềm
Ngút xa tiềng hạc trăng thềm rọi qua
Đêm lưu luyến trăng ngà soi bóng
Sương âm thầm ướt đọng cỏ non
Thênh thang chiếu tỏa lối mòn
Mộng trăng vương vấn tình còn vấn vương