Bất hạnh là liều thuốc thử phẩm chất của con người.

Seneca

 
 
 
 
Mong Mỏi
Tác giả: Hoàng Cầm
Tập thơ Hoàng Cầm: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em về chia hết trầu cau
Anh đi chia nửa câu đầu cho ai
Là câu thưa với đất trời
Nhờ ơn bác mẹ thành đôi từ ngày
Em về bác mẹ vui ngay
Anh đi làng xóm nhớ ngây dạ buồn
 
Em về trải rạ êm đường
Anh đi manh áo phố phường bụi pha
Em về én thức canh ba
Anh đi lưới nhện nhập nhoà theo đi
 
Em về chữ phận yên vì
Chữ duyên anh xé
chữ nghì em vương
Ước sao dàu nát đoạn đường
Anh đi bão táp phải nhường heo may
Thoảng hơi sương lạnh má gầy
Duyên em quyết tái sinh ngày... còn không...