The mere brute pleasure of reading - the sort of pleasure a cow must have in grazing.

Lord Chesterfield

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Mỗi
Tác giả: Nguyễn Duy
Tập thơ Nguyễn Duy: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
***
Em đi bỏ lửng sân đình
Trống chèo ngắc ngoải thùng thình gọi ai
 
Chòng chành kiếp nón không quai
Hai mà một một mà hai một mình
 
***
 
Em đi bỏ lửng dòng sông
Biệt tăm con cá lông nhông thuyền chài
 
Gió lêu lổng sóng dông dài
Hai mà một một mà hai một mình
 
***
 
Em đi bỏ lửng trúc xinh
Thầy đồ cóc dạy yêu tinh học bài
 
Nằm nghe ếch nhái thi tài
Hai mà một một mà hai một mình
 
***
 
Em đi bỏ lửng chân trời
Một người chiều ngóng một người ban mai
 
Hình là ta bóng là ai
Hai mà một một mà hai một mình
 
***
 
Em đi bỏ lửng cái tình
Tâm toang hoác rỗng rối tinh hình hài
 
Ruột rêu mọt gặm lai rai
Hai mà một một mà hai một mình