Thành công là đi từ thất bại này sang thất bại khác mà không đánh mất lòng nhiệt tình của mình.

Winston Churchill

 
 
 
 
Mơ Xưa
Tập thơ Trương Nam Hương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Không dưng hoa sữa lại buồn
Hẹn nhau chọn phía con đường gió may
Ú oà năm ngón lá tay
Mở đêm vào thực, khép ngày vào mơ
Em từ lăng lắc thu xưa
Gọi ta dằng dặc, chiều mưa yếu lòng
Ơ mơ... thuở ấy chưa chồng
Em nghiêng nhan sắc xuống dòng thi ca
Phập phù... xa thật là xa
Tình mưa bong bóng vỡ oà cả thôi
Nhói cầm - năm ngón lá rơi
Nghe trong thẳm biếc có lời phụ nhau