A good book has no ending.

R.D. Cumming

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Mơ Xưa
Tập thơ Trương Nam Hương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Không dưng hoa sữa lại buồn
Hẹn nhau chọn phía con đường gió may
Ú oà năm ngón lá tay
Mở đêm vào thực, khép ngày vào mơ
Em từ lăng lắc thu xưa
Gọi ta dằng dặc, chiều mưa yếu lòng
Ơ mơ... thuở ấy chưa chồng
Em nghiêng nhan sắc xuống dòng thi ca
Phập phù... xa thật là xa
Tình mưa bong bóng vỡ oà cả thôi
Nhói cầm - năm ngón lá rơi
Nghe trong thẳm biếc có lời phụ nhau