The greatest thing you'll ever learn is just to love and be loved in return.

Eden Ahbez, "Nature Boy" (1948)

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Mơ Hoa
Tác giả: Hàn Mặc Tử
Tập thơ Hàn Mặc Tử: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trầm lan nhẹ ngấm không gian,
Giây phút buồn lây đến mộng vàng.
Xiêm áo hôm nay tề chỉnh quá,
Dám ôm hồn cúc ở trong sương.
 
Hãy tưới lên hoa giọt lệ nồng,
Đếm từng cánh một mấy lần thương.
Hãy chôn những mảnh xuân tàn tạ.
Và hãy chôn sâu tận đáy lòng.
 
Bóng người thục nữ ẩn trong mơ.
Trong lá, trong hoa, khói bụi mơ.
Xin chớ làm thinh mà biểu lộ
Những tình ý lạ, những lời thơ.
 
Hãy quỳ nán lại: tiếng sao rơi
Khua ánh trăng xanh động khí trời.
Gió thở hay là hoa thở nhỉ?
Ô hay người ngọc biến ra hơi.