Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

 
 
 
 
Minh Khúc 8
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tình cần chăng ?
một làn hương ngát đau thương
trái tim mòn mỏi trông !
 
Tình cần chăng ?
một dòng sông thủy chung
cùng bóng trăng nghìn trùng xa !
 
Tình cần nhau chén khổ qua
chồng chan vợ húp thiệt thà khen ngon !
 
Tình cần nhau cọng hành thơm
chút tiêu cho ngọt râu tôm ruột bầu !
 
Tình đày nhau đến bao lâu
một duyên hai nợ thì âu cũng là...
 
Tình đày nhau đến chia xa
lẽ đâu là... lẽ đâu là...
quạ kêu ?
 
(Santa Ana, CA, 1.2.90)