Nên coi những thất bại trong quá khứ là động cơ để hành động, chứ không phải lấy đó làm lý do để bỏ cuộc.

Charles J. Given

 
 
 
 
Minh Khúc 2
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Khi mà, dòng đã xa sông
thì trăng vẫn chiếu buồn trong tháng ngày
 
Khi mà, chim đã xa bay
thì cây vẫn trái tình hoài trông mong
 
Khi mà, mồ cỏ thu đông
thì xuân xanh vẫn phượng hồng hè xưa
 
Khi mà, lạnh bếp tàn tro
me long lanh lá rừng chưa hết ngàn
 
Đường duy tân – chợ bến thành
chân ai thả bộ còn in khóe cười
đời quên sao có ngậm ngùi
đời nhớ sao lại có người cố quên ?
 
(Westminster, CA, 19.7.89)