Để leo dốc cao, cần chầm chậm trước tiên.

Shakespeare

 
 
 
 
Minh Khúc 12
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bây giờ em đã xa tôi
Hay là sông núi xa đời lãng du
Bây giờ đêm dã nghìn thu
Hay là nhật nguyệt thôi bù đắp nhau
Bây giờ tình đã chai đau
Hay là cây cỏ bạc đầu tuyết sương
Bây giờ ảnh đã lìa guơng
Hay hoa vạn thọ trong lòng thu đông ?
Bây giờ chín khúc cửu long
Hay sông vẫn một dòng trăng không là...
Bây giờ mây của hôm qua
Tiếng con qụa khản kêu ca một mình
Sương hoàng hôn đẹp bình minh
Nắng ban mai mới tinh trên nấm mồ
Á à lệ vẫn chưa khô
A ha trời đất mơ hồ hay tôi