I would never read a book if it were possible for me to talk half an hour with the man who wrote it.

Woodrow Wilson

 
 
 
 
Miền Trăng
Tác giả: Đàm Huy Đông
Tập thơ Đàm Huy Đông: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Con chuồn chuồn kim vẫy vùng giữa hai ngón tay em xinh xắn
Em bỏ lại những buổi chiều thay cơm bằng khoai, sắn
Rơm ẩm, khói luồn qua những dậu thưa
 
Em không về với góc vườn xưa
Gã bọ ngựa khờ – anh – giương oai múa kiếm
Dây tơ hồng buộc vào nhau lời hẹn
Giờ cũ hơn cổ tích của bà
 
Em sẽ không về với hoa gạo tháng ba
Hoa sen tàn trong giếng chùa tháng bảy
Em không đợi cuối gốc đê ngày ấy
Cỏ may khâu, khâu mãi chẳng xong mùa.