When they asked me what I loved most about life, I smiled and said you.

Unknown

 
 
 
 
Mê Công Nghệ Mới Hàng Tiêu Dùng
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Xe, hơi bị "đời mới"
Áo, mặc hơi bị "nghèo"
Di động, hơi bị "nhẹ"
Nụ cười, hơi bị "yêu"
Đời không công nghệ mới
Sao ra dáng... tiêu dùng?
Nhưng biến thành hàng hoá
Coi chừng em... tiêu tùng?