Anger is like a storm rising up from the bottom of your consciousness. When you feel it coming, turn your focus to your breath.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Mấy Mùa
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ta mơ về phố cũ
Nơi hẹn hò thuở xưa
Tìm em trong giấc ngủ
Tình ơi xanh mấy mùa?