We have more possibilities available in each moment than we realize.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Mây Lưng Chừng Hàng
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tặng Nguyễn Đỗ Cung
 
Mây lưng chừng hàng
Về ngang lưng núi
Ngàn cây nghiêm trang
Mơ màng theo bụi
Hoa dại trên đồi
Trăng rằm lên ngôi..
Gió thanh chia mình
Trong cành lá biếc
In như ái tình
Mơn qua trời thiếc
Lan giữa làn hương
Hỡi người rất thương...
Sao em không nghe
Bao lời van vỉ
Của nguyệt đêm hè
Bao lời ý nhị
Của thời tươi xanh
Hãy cầm tay anh...