Within you, I lose myself. Without you,

I find myself wanting to be lost again.

Unknown

 
 
 
 
Ma Túy
Tác giả: Thế Lữ
Tập thơ Thế Lữ: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
I
Khói chiều lên, khói huyền lên...
Mắt say đậu ở ngọn đèn dần lu.
Tưởng bầu mây gió hư vô,
Tưởng vùng trăng lạnh mơ hồ đâu đây.
Ở đâu ta ở chốn này
Nằm trong hờ hững gối tay vô tình
Nhỏ to bạn hữu quanh mình
Trông ra vẫn có mà hình như không
Ưu tư rời bỏ cõi lòng
Hình hài thoát chốc bình bồng phiêu dao
Dật dờ trí thấp hồn cao
Thoáng qua ngàn cánh áo đào thiên tiên.
 
II
Khói huyền lên... khói huyền lên...
Mộng pha hơi tía hơi huyền trong mây
Bầu trời nồng ngát hương ngây
Kìa trông trong đắm trong say muôn hình
Lung linh vàng dọi cung Quỳnh
Nhịp nhàng biến hiện những mình tiên nga
Chập chờn gần tưởng như xa
Ngọc reo muôn khúc đàn ca im lìm
Hàng châu lặng lẽ rơi chìm
Dưới hồ trong vắt. Bên thềm đăm đăm
Hai cô lả lướt nghiêng nằm
Hai cô đứng thắp hương trầm hai bên.
 
Khói huyền lên... khói huyền lên
Thuyền trôi lững thững: Đào nguyên đâu rồi?