Có người biết cách biến những trở ngại trong cuộc đời mình thành những bệ phóng, nhưng cũng không ít người lại biến chúng thành những viên đá chắn lối đi.

R. L Sharpe

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Ly Bắc Kinh
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Phan Văn Các
Tập thơ Phan Văn Các: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
離北京
 
冀北天心懸皓月,
心隨皓月共悠悠。
皓月誰分為兩半,
半隨舊友半征夫。
 
Ly Bắc Kinh
 
Ký Bắc thiên tâm huyền hạo nguyệt,
Tâm tuỳ hạo nguyệt cộng du du.
Hạo nguyệt thuỳ phân vi lưỡng bán,
Bán tuỳ cựu hữu, bán chinh phu.
 
Dịch nghĩa
Giữa lòng trời Ký Bắc treo vầng trăng sáng trắng,
Lòng ta theo trăng sáng cùng man mác.
Vầng trăng sáng kia ai chia làm hai nửa,
Một nửa theo cùng bạn cũ, một nửa soi khách đường trường.
 
Rời Bắc Kinh
 
Trời Ký Bắc treo vầng trăng rọi,
Lòng theo trăng vời vợi sáng ngời.
Vầng trăng ai xẻ làm đôi,
Nửa soi bạn cũ, nửa soi lữ hành.
Chú thích
Bài thơ này được Bác Hồ làm ngày 11 tháng 3 năm 1950, lúc Người rời Bắc Kinh. Vào hạ tuần tháng 1 năm 1950, Hồ Chủ tịch từ Việt Nam đi Bắc Kinh để bàn với các nhà lãnh đạo Trung Quốc về việc giúp Việt Nam chống thực dân Pháp. Sau đó, Người đi Mátxcơva và tham dự cuộc hội đàm giữa các nhà lãnh đạo Liên Xô, Trung Quốc, Việt Nam.
Nguồn: Hoàng Tranh, Thơ chữ Hán Hồ Chí Minh – Chú thích – Thư pháp, NXB Chính trị QG HN, 2005