The man who does not read good books has no advantage over the man who can't read them.

Mark Twain, attributed

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Luống Cày
Tác giả: Phương Tam
Tập thơ Phương Tam: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Những luống cày trắng phau
Nằm oằn mình dưới nắng vàng tháng năm thét lửa
Mẹ nặng nề bên đường cày muộn
Giục bác trâu già lê bước
 
Mẹ trở dạ?
Cha ở xa tít
Luống cày bỏ dở
Khi con chiền chiện rủ nhau về xây tổ
Hoa phượng chín đỏ
Cực nhọc vụ mùa mẹ sinh con
 
Con không giấy chứng sinh
Tháng năm bận rộn chuyển mình cho “ chiêm mùa đổi vụ ”
Bác trâu già gặm cỏ
Bầy chim chuyền gọi nhau tíu tít
Luống cày dãi mình chờ nắng mới lên hong
 
Mẹ sinh con ở đó…
Đóng dấu vào giấy chứng sinh cho con
Là cả bầu trời rộng mở
Luống cày than thở
Tiếng oa…oa…đất nảy nở sinh mùa