Thành công có nghĩa là thoát khỏi những nếp nghĩ cũ kỹ và chọn cho mình một hướng đi độc lập.

Keith DeGreen

 
 
 
 
Lục Bát Ế Chồng
Tác giả: Sưu Tầm
Tập thơ Sưu Tầm: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Không đưa nhau được trọn đường
Thì thôi bằng ấy lời thương cũng th­ừa
Ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa...
Đã yêu đến thế còn ch­ưa tỏ lòng
Làm sao trả có về ko?
Làm sao bắt có thành ko hả trời?
Ko d­ưng châm lủa 1 thời
Ko dưng dốc đứng cả đời vào nhau
Này đau thì để cho đau
Này đau để nhớ lần sau mà đừng!
 
Lâu rồi mình chẳng yêu ai
Lâu rồi cũng chẳng thấy ai yêu mình
Tình mà hẹp thế sao tình?
Chạy rông thì được, cả rình lại không
Ới ời ơi ới đàn ông
Say đâu để tớ ngồi không thế này?
 
Rồi mai mình sẽ ế chồng
Rồi mai mình sẽ bế bồng con nuôi
Tay người yêu cũ qua cười
Lấy chồng khó mấy mà lười thế em?