I divide all readers into two classes; those who read to remember and those who read to forget.

William Lyon Phelps

 
 
 
 
Luân Hồi
Tác giả: Thanh Nguyên
Tập thơ Thanh Nguyên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Mẹ như áo trắng ngả màu
Dọc ngang
Nghìn sợi cần lao
Ố vàng...
Con là đời mẹ sang trang
Cánh buồm trắng muốt dệt toàn mây trôi
Chỉ e...
Sóng gió cuộc đời
Lại giăng mắc
Những nhịp thoi
Nhọc nhằn
(Trích từ tập thơ " Quán bạn " - NXB Trẻ 2001)