Never lend books, for no one ever returns them; the only books I have in my library are books that other folks have lent me.

Anatole France

 
 
 
 
Lửa Từ Bi
Tập thơ Vũ Hoàng Chương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lửa! Lửa cháy ngất tòa sen!
Tám chín phương nhục thể trần tâm
Hiện thành thơ, quỳ cả xuống.
Hai vầng sáng rưng rưng
Ðông Tây nhòa lệ ngọc
Chắp tay đón một Mặt-trời-mới-mọc
Ánh Ðạo Vàng phơi phới
Đang bừng lên, dâng lên.
Ôi! Ðích thực hôm nay trời có mặt;
Giờ là giờ Hoàng đạo nguy nga!
Muôn vạn khối sân si vừa mở mắt
Nhìn nhau: tình Huynh đệ bao la.
Nam mô Ðức Phật Di Ðà
Sông Hằng kia bởi đâu mà cát bay?
Thương chúng sinh trầm luân bể khổ
Người rẽ phăng đêm tối đất dày
Bước ra, ngồi nhập định, hướng về Tây;
Gọi hết lửa vào xương da bỏ ngõ,
Phật Pháp chẳng rời tay.
Sáu ngả Luân hồi đâu đó
Mang mang cùng nín thở,
Tiếng nấc lên ngừng nhịp Bánh xe quay.
Không khí vặn mình theo
Khóc òa lên nổi gió;
Người siêu thăng
Giông bão lắng từ đây.
Bóng Người vượt chín tầng mây,
Nhân gian mát rợi bóng cây Bồ Ðề.
Ngọc hay đá, tượng chẳng cần ai tạc
Lụa hay tre, nào khiến bút ai ghi;
Chỗ Người ngồi: một thiên thu tuyệt tác
Trong vô hình sáng chói nét Từ Bi.
Rồi đây, rồi mai sau, còn chi?
Ngọc đá cũng thành tro
Lụa tre dần mục nát
Với Thời gian lê vết máu qua đi.
Còn mãi chứ! Còn Trái-Tim-Bồ-Tát
Gội hào quang xuống tận ngục A-tỳ.
Ôi ngọn lửa huyền vi!
Thế giới ba nghìn phút giây ngơ ngác
Từ cõi Vô minh
Hướng về Cực lạc;
Vần điệu của thi nhân chỉ còn là rơm rác
Và chỉ nguyện được là rơm rác,
Thơ cháy lên theo với lời Kinh
Tụng cho Nhân loại hòa bình
Trước sau bền vững tình Huynh đệ này.
Thổn thức nghe lòng trái Ðất
Mong thành quả Phúc về cây;
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật;
Đồng loại chúng con
Nắm tay nhau tràn nước mắt,
Tình thương hiện Tháp-Chín-Tầng xây.
 
(Sài-gòn tháng 5, Phật lịch 2507, tháng 6-1963)