Love, like a mountain-wind upon an oak, falling upon me, shakes me leaf and bough.

Sappho

 
 
 
 
Lửa Tình
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ta đốt hồn ta ngọn lửa yêu
Sưởi tim ta lạnh bớt tiêu điều
Ta mơ với cuộc đời trong đó
Em là ngọn lửa sáng tim khêu