Nếu bạn nghĩ bạn có thể hay không có thể, cách nào thì bạn cũng đúng cả.

Henry Ford

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Lông Vũ
Tác giả: Nguyên Sa
Tập thơ Nguyên Sa: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lông vũ đã trải đầy trong trí nhớ
Ta biết cây me già có những ngọn thật cao
Những ngày nhớ em ta đậu ở đó
Bây giờ ta đáp xuống được không em?
 
Nước biển đã vào đầy trong trí nhớ
Ôi, sao mà ta yêu những mặt biển cong
Có một chút muối ở động tâm thất
Em đang ăn khế, em có lấy không?
 
Em thích sợi lông vũ ở mắt trái
Buổi tối em xoay lưng sang tả ngạn
Khi em, trong giấc mơ, chuyển mình qua bên mặt
Từ hữu ngạn em nhìn ta vẫn dòng sông...
 
Ta bay qua đám mây, ta vẫn thấy em mây
Ta bay qua mênh mông nhìn em bảo nổi
Ta nhìn em bình nguyên, ta nhìn em đồng cỏ
Ta thấy em cười khi ta lượn vòng trên núi non ta
 
Hình như em không biết ta là kẻ dã man
Ta cất giấu ở tâm thất một trái núi
Ban mai và ta về đó vẽ những hình tượng
Hình tượng mơ hồ như những hải lưu em...