Love is the hardest habit to break, and the most difficult to satisfy.

Drew Marrymore

 
 
 
 
Long Đong
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Tặng Trần Dạ Lữ)
Chiều quạnh vắng con nhớ về quê mẹ
Viễn xứ hoang chân mỏi gối chùng
Thân lưu lạc đường xa xôi nắng gió
Ngã vấp hoài nên đời mãi long đong.