Until I feared I would lose it, I never loved to read. One does not love breathing.

Harper Lee

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Lời Một Người Bạn Có Vợ Được Chọn Đi Làm Ôsin Ở Đài Loan
Tập thơ Trần Nhuận Minh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Ưu tiên gia đình liệt sĩ
Mình mới được làm Ôsin
Ngành than hiện đang giãn thợ[1]
Biết đâu có việc mà tìm
 
Thôi vui mà đi, mình nhé
Dùng dằng người khác sẽ thay
Lương tám trăm đô, mỗi tháng
Ơn giời còn một cơ may…
 
Anh sẽ bỏ bồ, chừa rượu
Tảo tần nuôi mẹ, dạy con
Vài năm nhớ về, mình nhé
Trông mình như vẫn còn son…
 
Bạn nói rồi cười ngơ ngác
Bâng khuâng gương mặt hao gầy
Giọt lệ của người đứng tuổi
Biết rơi vào cõi nào đây…
 
1999
Chú thích
1. Năm 1999, Tổng Công ty Than Việt Nam chủ trương các mỏ nghỉ luân phiên và giãn thợ (sau bãi bỏ)