Books are a uniquely portable magic.

Stephen King

 
 
 
 
Lỗi Hẹn Cùng Ca Dao
Tác giả: Thanh Nguyên
Tập thơ Thanh Nguyên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Giũ cho sạch những giọt buồn
Phơi cho khô hết nhớ thương xa vời…
Đàn Kiều có mấy khúc vui
Câu Kiều có vận vào đời em chăng?
Tình so chưa đủ ngũ âm
Áo chồng con đã nặng oằn dây phơi
Áo ca dao gió cuốn rồi
Cầu ca dao trả cho người khác qua…
Tóc mai rủ xuống hiên nhà
Chuyện xưa dù nhắc cũng là chuyện xưa…
 
Em ngồi giặt áo giữa trưa
Rát bàn tay vẫn vò chưa sạch lòng.