Outside of a dog, a book is man's best friend. Inside of a dog it's too dark to read.

Attributed to Groucho Marx

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Lối Cũ
Tác giả: Bảo Cường
Tập thơ Bảo Cường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Tặng anh Kiên Giang)
Lối cũ rêu phong mờ kỷ niệm
Ngõ về sương khói nhạt thời gian
Người đi biền biệt phai năm tháng
Vắng người sương khói cũng mênh mang