I have learned not to worry about love;

But to honor its coming with all my heart.

Alice Walker

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Lời Chào
Tác giả: Thuận Hữu
Tập thơ Thuận Hữu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em dịu hiền
Em trói buộc hồn tôi
Em làm tôi mỏi mòn lý trí
Đời lạ thế
Tôi cảm thấy đủ đầy trong cái xác rỗng không
Nhưng
Em dịu hiền bỏ tôi đi tìm chàng trai khác
Tôi lại cho em là độc ác
Khi em trả lại tôi hồn xác đủ đầy
Hiểu ra điều này tôi là kẻ gặp may:
Tôi trao hồn cho em giam giữ
Cho những buồn vui làm mỏi mòn lý trí
Em sẽ giết tôi bằng sự dịu hiền
Thân - yêu - chào
Người - cai tù - độc - ác của đời anh!