It often requires more courage to read some books than it does to fight a battle.

Sutton Elbert Griggs

 
 
 
 
Lỡ Thì
Tác giả: Vũ Thị Huyền
Tập thơ Vũ Thị Huyền: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Bao nhiêu bầy con nít
Đã tình bằng qua sông
Bao nhiêu thời thiếu nữ
Khốp ngựa ô theo chồng
 
Thôi than chi một thời
Như lá thu cuối nắng
Lòng thuyền đâu dài rộng
Mà đi mênh mông đời
 
Anh đánh đắm nụ cười
Giữa ngã ba biển cả
Em vớt làm tao nôi
Ru một thời nghiệt ngã
 
Xanh ngàn năm biển cả
Người ơi… người chẳng về
Ngựa ô rơi nước mắt
Thành cỏ vàng chân đê