Freedom is not given to us by anyone; we have to cultivate it ourselves. It is a daily practice... No one can prevent you from being aware of each step you take or each breath in and breath out.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Lo Sợ
Tập thơ Vũ Hoàng Chương: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trên lớp sóng mây viền ánh sáng
Con thuyền trăng bạc lững lờ trôi
Đêm nay bánh lái trầm hương lỏng
Không biết ai trêu tháo trộm rồi
Đem giấu cả bơi chèo gỗ quế
Để Hằng Nga sợ nép trong khoang
Gió khuya lồng lộng từ muôn hướng
Xô chiếc thuyền cong dọa mãi nàng
Biển mây sóng nổi càng to gấp
Bọt trắng dâng lên quá mạn thuyền
Vũ trụ say nhìn trăng lảo đảo
Chừng e sóng lật cướp người tiên