Thất bại lớn nhất là thất bại trong việc cố gắng.

William A. Ward

 
 
 
 
Lo Sợ
Tập thơ Vũ Hoàng Chương: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Trên lớp sóng mây viền ánh sáng
Con thuyền trăng bạc lững lờ trôi
Đêm nay bánh lái trầm hương lỏng
Không biết ai trêu tháo trộm rồi
Đem giấu cả bơi chèo gỗ quế
Để Hằng Nga sợ nép trong khoang
Gió khuya lồng lộng từ muôn hướng
Xô chiếc thuyền cong dọa mãi nàng
Biển mây sóng nổi càng to gấp
Bọt trắng dâng lên quá mạn thuyền
Vũ trụ say nhìn trăng lảo đảo
Chừng e sóng lật cướp người tiên