A dirty book is rarely dusty.

Author Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Lỡ Làng
Tập thơ Trần Quốc Hoàn: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Em khóc trong mưa tiếng thu vàng
Một thoáng trời buồn gió miên man
Giã từ ước hẹn lòng chan chứa
Buốt giá sầu dâng đêm thở than
Nhớ lời thề nguyện với non ngàn
Vậy mà tình sao nỡ đành tan
Tình đau buốt giá sầu năm tháng
Ngọc vỡ nát tan trên phím đàn
Hoang phế con tim chút lỡ làng
Cuộc tình vì sao nỡ dở dang?
Để cho khô héo đôi dòng lệ
Cho lá mùa thu xơ xác vàng
 
Hanoi, 15 Oct., 2002