No entertainment is so cheap as reading, nor any pleasure so lasting.

Mary Wortley Montagu

 
 
 
 
Lệch Nhịp
Tác giả: Bùi Hoàng Tám
Tập thơ Bùi Hoàng Tám: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tiếc mình tuổi chẳng còn xanh
Để em giờ lại hoá thành người ta
Giận mình trẻ chẳng trồng na
Giờ nhìn quả chín thơm qua ngõ người…
 
Éo le chắc lép là trời
Bắt tôi lệch nhịp với người tôi yêu
Em là sáng… tôi là chiều
Ban trưa ở giữa với nhiều nhớ mong…
 
Biết rồi em sẽ lấy chồng
Tôi về sống nốt cho xong một đời
Thương chồng em! Thương vợ tôi!
Thương bao đôi lứa trên đời lệch nhau…