Reading - the best state yet to keep absolute loneliness at bay.

William Styron

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Lang Thang Phố Lạ
Tác giả: Bạch Loan
Tập thơ Bạch Loan: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Chiều lang thang phố lạ
Chợt nhớ về thành đô
Một thuở nào vụng dại
Những buổi chiều thẩn thơ
 
Chiều lang thang phố lạ
Chợt nhớ con đường xưa
Hàng me dài lá biếc
Đón đưa người trong mưa
 
Chiều lang thang phố lạ
Nhớ quán nhỏ bên đường
Điệu nhạc nào thân ái
Lòng còn mãi vấn vương
 
Chiều lang thang phố lạ
Chợt nghe đời bơ vơ
Nhớ những chiều muà ha.
Bên góc phố ai chờ
 
Chiều lang thang phố lạ
Chuông giáo đường ngân vang
Ru nỗi đời luân lạc
Lời kinh cầu bâng khuâng
 
Chiều lang thang phố lạ
Nhớ ngày nào đôi mươi
Ngưởng cửa đời bở ngở
Giờ mấy lần đôi mươi!?
 
Chiều lang thang phố lạ
Chợt cay mắt nhớ nhà
Đường đời chia trăm ngã
Quê nhà xa thật xa!