When you look at the sun during your walking meditation, the mindfulness of the body helps you to see that the sun is in you; without the sun there is no life at all and suddenly you get in touch with the sun in a different way.

Thích Nhất Hạnh

 
 
 
 
Lạng Châu Vãn Cảnh
Tập thơ Trần Nhân Tông: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
諒 州 晚 景
 
古 寺 淒 涼 秋 靄 外
漁 船 蕭 瑟 暮 鐘 初
水 明 山 靜 白 鷗 過
風 定 雲 閒 紅 樹 疏
 
Cổ tự thê lương thu ái ngoại,
Ngư thuyền tiêu sắc mộ chung sơ.
Thuỷ minh sơn tĩnh bạch âu quá,
Phong định vân nhàn hồng thụ sơ.
 
Dịch nghĩa:
 
Ngôi chùa cổ lạnh lẽo sau lớp khói mùa thu
Thuyền câu hiu quạnh chuông chùa bắt đầu điểm
Nước trong núi lặng, chim âu trắng bay qua
Gió im mây nhởn nhơ, cây lơ thơ lá đỏ.
 
Dịch thơ:
 
Cảnh chiều Lạng Châu
 
Mây thu lạnh lẽo chùa xưa
Thuyền ngư xao xác thoảng đưa chuông chiều
Cò bay non nước quạnh hiu
Gió yên mây nhẹ liêu xiêu lá hồng.
 
(Bản dịch của Hạt Cát)