Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

 
 
 
 
Làng
Tập thơ Nguyễn Việt Chiến: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Đường làng, hoa râm bụt
Đỏ lơ thơ. Anh mơ
Trên rào cây ngai ngái
Mùi hương tự cổ sơ
 
Người làng, chân tay lấm
Từ mờ sương cuối hôm
Những ao chuôm phẳng lặng
Bèo xanh phủ váng buồn
 
Chùa làng, ông hộ pháp
Trợn mắt nhìn chúng sinh
Tiền chùa, chúng tiêu hết
Đêm đêm ông đứng rình
 
Ao làng, tiếng đập chiếu
Ngực trăng em rằm chưa
Eo lưng lồ lộ trắng
Trăng sao cũng thẫn thờ
 
Đồng làng, xê dịch mãi
Những chân trời chân mây
Lận đận thân cò vạc
Mải mòn chi cuốc cày
 
Tình làng, rơm rạ ủ
Qua mưa gió tháng năm
Bóng đa trong câu hát
Hương vối khuya xót thầm
 
Sông làng, con đò cũ
Buộc chèo dưới bến trăng
Câu thơ xưa nằm ngủ
Giữa cỏ cát vĩnh hằng
 
Người đi người mang cả
Một tiếng LÀNG rưng rưng
Người về sau tre trúc
Làng còn không, nhớ mong…