No entertainment is so cheap as reading, nor any pleasure so lasting.

Mary Wortley Montagu

 
 
 
 
Lần Đầu
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
(Gửi T. )
 
Gian truân lắm mới hôn người
Chiếc hôn tình lớn đem đời theo nhau
Hôn em phớt nụ hôn liều
Bỗng nghe trật tự khá nhiều đổi thay
Ví dù nội cỏ ngàn cây
Cũng môi trường đúng mới khai lá cành
Mới đơm bông, mới trái lành
Như tôi hướng thiện bởi tình thăng hoa
Hôn em lén nụ bất ngờ
Âm ba thảng thốt, đào sâu tận cùng
Hình như trời đất bàng hoàng
Không, không phải thế ... tim ngừng đấy thôi
Hôn em chấn động đầu đời
Chiếc hôn tình lớn kiếp người đôi giây .
 
(Biên Hoà - Trung Thu Mậu Ngọ)
Thơ Nguyễn Tất Nhiên, Nxb Nam Á, Paris 1982)