A friend is someone who knows all about you and still loves you.

Elbert Hubbard

 
 
 
 
Lại Trung Thu
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lại trung thu rồi đó em
Muôn tơ ai đệt thành đêm
Chỉ một vầng trăng trong vắt
Mà ân ái cả không gian
Đêm nay em chớ thức nhiều
Cho dẫu hoa trăng vàng nở
Dù em nghĩ đến anh yêu
Giấc ngủ xin đừng trăn trở
Anh gởi mắt anh theo trăng
Nhìn em xuyên tới trái tim
Qua lá trăng ngà muôn mảnh
Rơi trên áo, nhặt lên em!
 
17-9-1967