A dirty book is rarely dusty.

Author Unknown

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Lại Một Vừng Trăng
Tác giả: Xuân Diệu
Tập thơ Xuân Diệu: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Lại một vừng trăng, rồi lại gió
Mới ra đến ngõ đã vùng trăng
Muốn ném thia lia qua vũ trụ
Chiếc gương như ngọc của cô Hằng
 
Một khoảng trời đêm chẳng đủ sao?
Lại còn trăng bạc ở trên cao!
Thung thăng bóng ngã bên chân bước
Tôi vẫn quen trăng, chả muốn chào
 
Chóng thế! ba mươi ngày một tháng
Vừng trăng điệp khúc nhắc chia xa
Trăng ơi có mấy người yêu dấu?
Ở suốt đêm này, bạn với ta
 
3-6-1968