You can never get a cup of tea large enough or a book long enough to suit me.

C.S. Lewis

 
 
 
 
Lạc Liễu Nhất Chích Nha - 落了一隻牙
Tác giả: Hồ Chí Minh
Dịch giả: Trần Đắc Thọ
Tập thơ Trần Đắc Thọ: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
落了一隻牙
 
你的心情硬且剛
不如老舌軟而長
從來與你同甘苦
現在東西各一方
 
Lạc liễu nhất chích nha
 
Nhĩ đích tâm tình ngạch thả cương
Bất như lão thiệt nhuyễn nhi trường
Tòng lai dữ nhĩ đồng cam khổ
Hiện tại đông tây các nhất phương.
 
Rụng mất một chiếc răng
 
Cứng rắn như anh chẳng kém ai,
Chẳng như lão lưỡi dẻo và dài;
Ngọt bùi cay đắng từng chia sẻ,
Nay kẻ chân mây, kẻ cuối trời.