Americans like fat books and thin women.

Russell Baker

 
 
 
 
Lá Đỏ
Tập thơ Nguyễn Đình Thi: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Gặp em trên cao lộng gió
Rừng lạ ào ào lá đỏ
Em đứng bên đường như quê hương
Vai ác bạc quàng súng trường.
Ðoàn quân vẫn đi vội vã
Bụi Trường Sơn nhoà trời lửa.
Chào em, em gái tiền phương
Hẹn gặp nhau nhé giữa Sài Gòn.
Em vẫy cười đôi mắt trong.
 
(Trường Sơn, 12/1974)