We have more possibilities available in each moment than we realize.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Kỷ Niệm
Tập thơ Từ Kế Tường: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Hôm qua có một người
Phơi áo ngoài đầu nắng
Áo xanh ngát cả trời
Cho lòng tôi vừa nặng
Nhè nhẹ ở trong mưa
Chiếc lá vàng đau yếu
Chừng tôi cũng bất ngờ
Như trái cây sầu héo
Tiếng chim gọi qua vườn
Mùa thu trong xác ướp
Người như một làn hương
Còn đầy đôi mắt ướt
Tôi đứng vịn thành cầu
Giòng sông xa như biển
Đau mấy vọng phù kiều
Phù sa giăng cuối bến
Mắt ai ngỡ dáng thuyền
Nghìn năm soi đáy nước
Tóc ai nhánh hạt huyền
Hong nắng sầu thuở trước