The pure and simple truth is rarely pure and never simple.

Oscar Wilde

 
 
 
 
Kỷ Niệm
Tác giả: Đỗ Trung Quân
Tập thơ Đỗ Trung Quân: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nếp vườn kỷ niệm đã nhàu gió mưa ...
Kỷ niệm như rêu anh níu vào chợt ngã