You are a child of the sun, you come from the sun, and that is something true with the Earth also... your relationship with the Earth is so deep, and the Earth is in you and this is something not very difficult, much less difficult then philosophy.

Thích Nhất Hạnh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Kính Gửi Tuổi Học Trò
Tác giả: Nguyễn Duy
Tập thơ Nguyễn Duy: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Học trò con trai ma quỷ
Học trò con gái thần tiên
Thầy bắt thần tiên ngồi kèm ma quỷ
 
Bén hơi ma quỉ ghẹo thần tiên
Lập lòe đom đóm vĩnh cửu
Ô mai đổi kẹo bạc hà
 
Lấm láp trang đời mỗi dày mỗi kịch
Tuổi học trò đồng nghĩa với trang thơ
Thời gian không mất trắng bao giờ
 
Câu chuyện học trò không đầu không cuối
Tình ý học trò quả me chua loét
Lưu bút mùa hoa phượng cháy không nguôi
 
Lá thư học trò vu vơ dấm dúi
Nỗi nhớ học trò chấp chới suốt đời nhau
Đẹp như là không đâu vào đâu