Never judge a book by its movie.

J.W. Eagan

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Khúc Buồn Tình
Tập thơ Nguyễn Tất Nhiên: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
1.
 
Người từ trăm năm
Về qua sông rộng
Ta ngoắc mòn tay
Trùng trùng gió lộng
 
(Thà như giọt mưa
Vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa
Khô trên tượng đá
Có còn hơn không
Mưa ôm tượng đá)
 
Người từ trăm năm
Về khơi tình động
Ta chạy vòng vòng
Ta chạy mòn chân
Nào hay đời cạn
 
(Thà như giọt mưa
Vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa
Khô trên tượng đá
Có còn hơn không
Mưa ôm tượng đá)
 
Người từ trăm năm
Về như dao nhọn
Ngọt ngào vết đâm
Ta chết âm thầm
Máu chưa kịp đổ
 
(Thà như giọt mưa
Vỡ trên tượng đá
Thà như giọt mưa
Khô trên tượng đá
Có còn hơn không
Mưa ôm tượng đá)
 
2.
 
Thà như giọt mưa
Gieo xuống mặt người
Vỡ tan vỡ tan
Nào ta ân hận
Bởi còn kịp nghe
Nhịp run vồi vội
Trên ngọn lông măng
 
(Người từ trăm năm
Vì ta phải khổ)
 
(1970)
Thơ Nguyễn Tất Nhiên, Nxb Nam Á, Paris 1982)