Sometimes your joy is the source of your smile, but sometimes your smile can be the source of your joy.

Thich Nhat Hanh

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
 
Không Đề Trước Ngã Ba Sông
Tác giả: Bùi Chí Vinh
Tập thơ Bùi Chí Vinh: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Cơn ác mộng tràn dầu chưa kịp đi qua
Vịt chạy ruộng đứt hơi vì lúa lép
Nơi tôm cá ê hề mà tìm không ra con tép
Nhịp thở dòng sông thoi thóp dưới váng dầu
 
Bảy xã hôm qua chưa tan nỗi sợ đắm tàu
Sáng mở mắt đã cuống cuồng chống lũ
Mưa và lệ hoà tan trong bão dữ
"Nhà Bè nước chảy chia haị.."
 
Anh đã từng cắm sào Tam Thôn Hiệp đến chai tay
Cụng ly nỗi buồn Lý Nhơn, thăm tri âm Bình Khánh
Ghé An Thơi Đông ngó trộm tóc dài
Xuống Phước Kiểng chia hai dòng ấm lạnh
 
Anh đã từng hứng mưa cho traí tim sét đánh
Nhưng sét đánh trong mưa chỉ hại có một người
Còn bão lũ lại gieo đầy bất hạnh
Đắm mảnh đấ t nghèo chưa kịp ra khơi
 
Em hát "Nhà Bè..." chi vậy em ơi
Nước ngập sách vở làm sao thành câu hát
Con còng con nghêu vố đã hiếm hoi
Hạt gạo cổ tích ngậm ngùi như lục bát
Ai không biết "Lá lành đùm lá rách"
Bầy vượn còn đùm bọc nhau chia trái héo Cần Giờ
Anh cũng chia lòng đến Nhà Bè, Duyên Hải
Lạy trời tóc dài thuở ấy vẫn còn thơ...