I would never read a book if it were possible for me to talk half an hour with the man who wrote it.

Woodrow Wilson

 
 
 
 
Không Đề Cho Một Người
Tác giả: Đàm Huy Đông
Tập thơ Đàm Huy Đông: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Nón nghiêng, câu hát bến sông buồn
Thương chiếc lá diêu bông ngày cũ
Chia đều hai mặt những cô đơn.
 
Có một ngày em đi về phương ấy
Một mình anh ngồi lại ở dốc đời.
Bão giông, những chân cầu đổ gãy
Mà trời mãi xanh màu hai mươi.