Books can be dangerous. The best ones should be labeled "This could change your life."

Helen Exley

Bạn cần đăng nhập để download eBook.
 
Thơ cùng một tác giả
 
Thơ Xem Nhiều
 
Thơ Mới Đăng
 
Không Đề
Tác giả: Bùi Giáng
Tập thơ Bùi Giáng: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Tặng riêng cho Nhạc sĩ Trần Quốc Bảo. Bài thơ phổ biến lần đầu vào tháng 9 năm 2000 với chữ ký và lời đề tặng của tác giả.
 
Những người bạn
Từ xa xôi về
Đem lại cho chúng tôi
Những niềm vui vô lượng
Có người cười rực rỡ như mặt trời
Có người ngậm ngùi
Khóc kể (lể) như mặt trăng
Có người hỏi không hiểu Việt Nam
Là gì như thế
(Vì người ấy rời Việt Nam lúc ba bốn tuổi)
Dù sao tất cả vẫn dường như là
Tin cậy, tin yêu
Vào một cái gì đó tương lai sẽ
Đem lại cho đất đai xứ sở nghèo khó
Một chút gì bất ngờ sẽ
Chuyển dịch toàn thể vào một
Xán lạn bất thình lình
Và mọi sự sẽ sẽ sẽ vân vân vân....