I would never read a book if it were possible for me to talk half an hour with the man who wrote it.

Woodrow Wilson

 
 
 
 
Không Đề 12
Tác giả: Đàm Huy Đông
Tập thơ Đàm Huy Đông: epubePub   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Thế là em đã lấy chồng
Cánh cò nghiêng khép -
Bão giông một thời
Se buồn trước một tin vui
Nắng ngun ngún nắng,
Phố dài hơi may
Vàng rơi
Những xác lá gầy
Ta ngồi góc quán
Uống đầy
Giá như…