How many a man has dated a new era in his life from the reading of a book.

Henry David Thoreau, Walden

 
 
 
 
Không Đề 06
Tập thơ Bế Kiến Quốc: epubePub   KindleMobi/PRC   PDF A4A4   PDF A5A5   PDF A6A6  
 
Không hy vọng có em về
Ra ngồi quán uống cà phê một mình.
 
Trời ơi Sa Đéc buồn tênh
Nhớ mong là sóng – ta bềnh bồng trôi.
Nhìn bao má phấn son môi
Biết không còn gặp lại rồi mắt em…
 
Người ta dọn quán – Ồ đêm!
Ngẩn ngơ đứng mãi ngoài thềm – Đi đâu?!
 
Một mình ở dưới trời sâu
Buồn như cái thuở ban đầu biết yêu.
 
Sa Đéc 11-7-1984